VUSO Meppel/Steenwijkerland/Westerveld

Bestellijst

Geen bestellingen
Volksuniversiteit Meppel/Steenwijkerland/Westerveld
Nieuwsarchief

Actueel

LET OP:

De Volksuniversiteit Steenwijk & omstreken (VUSO) beëindigt haar activiteiten.

Al vele decennia organiseert de VUSO jaarlijks vele cursussen voor volwassenen. In de loop der jaren werden de activiteiten uitgebreid binnen de gehele gemeente Steenwijkerland en de gemeenten Meppel en Westerveld.
Het aanbod besloeg een breed palet aan cursussen. Van taal (Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Russisch etc.) tot (exotische) kookcursussen tot yoga enzovoort.
Helaas moet het huidige bestuur besluiten om met ingang van  30 juni 2020 een einde te maken aan deze lange traditie.

Aan dit besluit liggen de volgende oorzaken ten grondslag.

1. Doordat de gemeenten Meppel haar betrokkenheid bij de VUSO beëindigde viel er een flink deel van de financiering van de organisatie weg. Deze financiële aderlating doet zich steeds meer voelen.
Tevens was het grotere wervingsgebied belangrijk om ook nieuwe, onbekende initiatieven voldoende rendabel te maken en de meeste cursussen voldoende bezet te krijgen.
2. Al vele jaren is het bestuur op zoek naar bestuurlijke uitbreiding cq. vervanging. Het huidige bestuur bestaat uit drie personen. Naast twee leden die al vele jaren actief zijn is er een voorzitter a.i. gevonden. Dit is een veel te smalle basis om om een organisatie als de VUSO te kunnen dragen.
3. De coronacrisis zorgt ook nog voor andere belemmeringen en onduidelijkheden. Op verzoek van de gemeente is het gebouw waarin de VUSO gevestigd is ( het Torennest) in gebruik als artsenpost voor corona patiënten. Omdat we onze activiteiten volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en het RIVM moesten stilliggen was dit een logische optie. Echter op dit moment is er geen enkel zicht op hoe lang een en ander nog zal duren. Uiteraard hoopt een ieder op een zo snel mogelijke “normalisering”, maar zekerheid daarover heeft niemand.
Deze situatie maakt het ook onmogelijk aan te geven of de VUSO komend schooljaar weer als vanouds van start kan.
4. Doordat er vanwege de richtlijnen de rijksoverheid geen ledenvergadering kan worden uitgeschreven, zullen wij het besluit om te vereniging VUSO te beëindigen op een later moment, uiteraard zo spoedig mogelijk, aan de leden voorleggen. Tot het tijdstip van de ledenvergadering zullen en kunnen wij geen directe acties ondernemen tot algehele liquidatie.

Naast al deze negatieve zaken is er ook een lichtpunt. De gemeente Steenwijkerland heeft aangegeven dat zij op zo kort mogelijke termijn wil onderzoeken of de activiteiten van de VUSO, mogelijk onder een andere noemer, in de toekomst toch weer opgepikt kunnen worden. Dit vanuit haar wens om het principe van “een leven lang leren” toch een zo sterk mogelijke invulling te geven.

Steenwijk, mei 2020