VUSO Meppel/Steenwijkerland/Westerveld

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

De VUSO  (Volksuniversiteit Meppel/Steenwijkerland en omgeving) streeft er naar volwassenen met elkaar in contact te brengen, hun kennis, inzichten en vaardigheiden te vergroten, hun persoonlijke groei te stimuleren en hen aldus actief te laten participeren in de maatschappij.
 
Uitgangspunten:
De Volksuniversiteit is een organisatie die laagdrempelig is doordat haar cursussen, lezingen en workshops:
- toegankelijk zijn voor mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht vooropleiding en achtergrond
- plaatsvinden op goed bereikbare locaties
- ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar zijn
- een non-formeel (niet-diplomagericht) karakter hebben

betrokken is doordat:
- zij midden in de maatschappij staat
- zij oog heeft voor de actualiteit
- zij haar activiteiten verricht in samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen in de omgeving

zich richt op:
- volwassenen (18+)

er naar streeft:
- mensen bijeen te brengen
- hun (onderlinge) communicatie te bevorderen
- haar activiteiten (didactisch) af te stemmen op de doelgroep
- kennis, inzichten en vaardigheden van haar cursisten te vergroten
- de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van haar cursisten te vergroten
- een bijdrage te leveren aan ‘sociale cohesie’


Volksuniversiteiten zijn maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. De organisaties worden voor het grootste deel ‘gerund’ door vrijwilligers. Slechts de administratieve ondersteuning is in dienst van de VUSO en de docenten krijgen een onkostenvergoeding; hierdoor kunnen de cursusprijzen laag blijven en zijn de prijzen vrijwel nooit een drempel om deel te nemen aan de aangeboden cursussen.